Restaurering

Prismekroner:
Alle gamle bindinger fjernes, prismene sorteres og kompletteres med tidsriktige glass og bindes sammen på nytt.
Vaskes før remontering på stammen.
Stativet renses i spesialbad for metall og repareres.
Eventuelt elektrisk anlegg skiftes ut.
Kun reversible metoder benyttes (ingen borring for ledninger etc).

Klokker:
Urverket separeres totalt, også fjær ut av fjærhus, renses, kontrolleres for feil som så utbedres.
Samles, oljes og settes på gang. Klokken blir levert og montert på adresse.

Møbler:
Alt treverk settes i stand med materiale tilsvarende det opprinnelige.
Kun tradisjonelle og reversible metoder benyttes.


UTVIKLET AV: OPTIMAL NORGE AS